PUL

Kvalitet genom samarbete för utveckling och tillväxt!

PUL

Mitt Göinge

Östra Göinge

kontakt@mittgoinge.se


De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, personnummer, adress, email.

Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Mitt Göinge.

De kommer användas till att lagras i vårt medlemsregister.


Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.


Jag samtycker till att Mitt Göinge behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.