PUL

PUL

Mitt Göinge

Östra Göinge

kontakt@mittgoinge.se


De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, personnummer, adress, email.

Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Mitt Göinge.

De kommer användas till att lagras i vårt medlemsregister.


Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.


Vid ansökan om medlemsskap samtycker till att Mitt Göinge behandlar personuppgifter om dig i enlighet med det ovanstående.